Festiwal Dobrej Energii CUDNOLANDIA jest adresowany do młodego pokolenia żyjącego w  rzeczywistości tworzonej przez mass media. Dzieci i młodzież to wymagający  słuchacze,  którzy  potrzebują atencji, drogowskazów i nowoczesnych środków pomagających im w poruszaniu się po  wirtualnym świecie przenikającym nasze życie codzienne. Poprzez piosenki chcemy przypominać  na czym polegają relacje międzyludzkie, gdzie istnieją granice między dobrem i złem. Chcemy  wyczulić dzieci i młodzież na problemy środowiska, nietolerancji, zobojętnienia oraz znieczulicy, a także nauczyć odpowiedzialności za swoje czyny i namawiać do interakcji społecznej, ciągłej pomocy słabszym i czynienia dobra.