Na tej stronie znajdziesz DEMO płyty „CHCE SIĘ ŻYĆ” oraz tekst odtwarzanego utworu (widoczny poniżej playerka).

Lyrics

CHCE SIĘ ŻYĆ !

Wiosna. Łąka. Górskie słońce.
Siano słonkiem wciąż pachnące.
Wiosna przędzie życia nić.
Chce się, chce się, chce się żyć!

Słonko rzuca złote sieci,
aby jego górskie dzieci
mogły nektar szczęścia pić.
Chce się, chce się, chce się żyć!

Pory roku. Górskie słońce.
Plony słonkiem wciąż pachnące.
Kipi życiem każdy stok.
Górski, górski, górski rok.

Lato. Zboże. Górskie słońce.
Ziarna słonkiem wciąż pachnące.
Lato przędzie życia nić.
Chce się, chce się, chce się żyć!

Słonko rzuca złote sieci,
aby jego górskie dzieci
mogły nektar szczęścia pić.
Chce się, chce się, chce się żyć!

Pory roku. Górskie słońce.
Plony słonkiem wciąż pachnące.
Kipi życiem każdy stok.
Górski, górski, górski rok.

Jesień. Sady. Górskie słońce.
Śliwki słonkiem wciąż pachnące.
Jesień przędzie życia nić.
Chce się, chce się, chce się żyć!

Słonko rzuca złote sieci,
aby jego górskie dzieci
mogły nektar szczęścia pić.
Chce się, chce się, chce się żyć!

Pory roku. Górskie słońce.
Plony słonkiem wciąż pachnące.
Kipi życiem każdy stok.
Górski, górski, górski rok.