Na tej stronie znajdziesz DEMO płyty „CUDAK” oraz tekst odtwarzanego utworu (widoczny poniżej playerka).

Lyrics

SZAJKA

Pewna szajka, groźna klika,
wydoiła kiedyś byka.
Najpierw przyszedł es-em-es:
„Milion byku już Twój jest !”

Byk przeczytał: „Drogi panie,
drugi milion też dostaniesz.
Es-em-esa wyślij w mig.”
„Nie ma sprawy !” – ryknął byk -

„Już wysłałem es-em-esa !
Pełna będzie wnet ma kiesa !
Taki mały es-em-es
da mi kasę ! Yes ! Yes ! Yes !!!

Już wysłałem es-em-esa !
Pełna będzie wnet ma kiesa !
Taki mały es-em-es
da mi kasę ! Yes ! Yes ! Yes !!!”

Nie minęły dwie minutki.
Przyszedł es-em-esik krótki,
a w nim była taka treść:

„Masz milionów byku sześć !”
Byk przeczytał: „Drogi panie,
siódmy milion też dostaniesz.
Es-em-esa wyślij w mig.”
„Nie ma sprawy” – ryknął byk -

„Już wysłałem es-em-esa !
Pełna będzie wnet ma kiesa !
Taki mały es-em-es
da mi kasę ! Yes ! Yes ! Yes !!!

Już wysłałem es-em-esa !
Pełna będzie wnet ma kiesa !
Taki mały es-em-es
da mi kasę ! Yes ! Yes ! Yes !!!”

Wysłał byk w ciągu miesiąca
es-em-esów pół tysiąca.
Wnet rachunek przyszedł mu:
„Do zapłaty osiem stów !”

Zrujnowała całkiem byka
es-em-esów groźna klika.
Podniósł wtedy straszny krzyk
wydojony z kasy byk:

„Już nie wyślę es-em-esa !
Pusta bowiem jest ma kiesa !
Winny temu es-em-es !
Zamiast kasy, mam dziś stres !!!