Krok po kroku na FESTIWAL

1. krok PIERWSZY

Osoba, która zamierza zgłosić solistkę/solistę do Konkursu, czyli rodzic/opiekun albo pełnomocnik jednej z wymienionych wcześniej osób, tworzy w zakładce REJESTRACJA – swoje konto, zwane dalej KONTEM.

2. krok DRUGI

Zanim nastąpi zgłoszenie solistki/solisty do Konkursu warto zapoznać się w zakładce REPERTUAR z fragmentami piosenek umieszczonych na płytach festiwalowych, a  także z tekstami tych piosenek. W trakcie wypełniania formularza zgłoszeniowego (będzie o tym mowa w pkt.3 krok TRZECI), trzeba będzie wybrać jedną w wymienionych wcześniej płyt. Zostanie ona udostępniona (wraz z podkładami muzycznymi i tekstami) po to, aby Uczestnik mógł wykonać piosenkę obowiązkową – wybraną spośród utworów znajdujących się na udostępnionej płycie.

3. krok TRZECI

Korzystając z zakładki LOGOWANIE można wejść na KONTO. Wypełniając umieszczony na nim formularz zgłoszeniowy, można zgłosić Uczestnika do Konkursu. Z jednego KONTA można zgłosić więcej niż jednego Uczestnika.

4. krok CZWARTY

Po prawidłowym przesłaniu formularza zgłoszeniowego, Użytkownik KONTA otrzyma najpóźniej w terminie 3 dni dostęp do pełnej wersji wybranej przez siebie płyty festiwalowej, podkłady muzyczne oraz teksty piosenek.

5. krok PIĄTY

W terminie do dnia 30 czerwca 2020 roku należy przesłać nagrania audio-video w formacie mp4, prezentujące  wykonanie dwóch piosenek przez Uczestnika (pierwszej – obowiązkowej, pochodzącej z wybranej płyty festiwalowej oraz drugiej  – dowolnej). Informacja o sposobie przesłania nagrań zostanie wysłana przez Organizatorów za pośrednictwem KONTA..

6. krok SZÓSTY

Po rozstrzygnięciu kwalifikacji wstępnych, które nastąpi w terminie do dnia 7 kwietnia (trwa ustalanie nowej daty) 2020 r., osoby  zakwalifikowane do udziału w finale Konkursu zostaną o tym poinformowane poprzez przesłanie stosownej informacji za pośrednictwem KONTA.

7. krok SIÓDMY

W terminie do dnia 14 kwietnia (trwa ustalanie nowej daty) 2020 r. należy potwierdzić udział w finale Konkursu odpowiadając zwrotnie na e-mail z informacją o zakwalifikowaniu Uczestnika do Finału Konkursu lub korzystając z Formularza Kontaktowego dostępnego na stronie http://festiwalcudnolandia.pl/kontakt/

8. krok ÓSMY

Zmagania finałowe odbędą się w dniu 25 kwietnia (trwa ustalanie nowej daty) 2020 r. w Centrum Kultury BROWAR B we Włocławku przy ulicy Łęgskiej 28.

POWODZENIA !!!

Szczegóły konkursu opisane są w Regulaminie dostępnym TUTAJ